ميزان كردن پنیر پارمزان گوجه فرنگی چغاله بادام

ميزان كردن: پنیر پارمزان گوجه فرنگی چغاله بادام گوجه فرنگی مخلوط کن همراه فرنگی حرارت

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قیمت رشد کرد ، معاملات مسکن شدت گرفت

آن طور که بانک مرکزی گزارش داده است حجم معاملات مسکن در مهرماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳۴.۴ درصد رشد دارد، در شهریورماه میزان رشد معاملات مسکن تا ۹

قیمت رشد کرد ، معاملات مسکن شدت گرفت

معاملات مسکن شدت گرفت/ قیمت رشد کرد

عبارات مهم : ایران

آن طور که بانک مرکزی گزارش داده است حجم معاملات مسکن در مهرماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳۴.۴ درصد رشد دارد، در شهریورماه میزان رشد معاملات مسکن تا ۹.۲ درصد ثبت شده است بود.

به گزارش ایسنا، تازه ترین تحولات بازار مسکن نشان می دهد که در مهرماه امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به حدود ۱۳ هزار و ۸۱۵ واحد رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل حدود ۳۴.۴ درصد زیاد کردن دارد. در شهریورماه این گزارش حاکی از آن بود که تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد بوده که رشدی حدود ۹.۲ درصد داشته هست. هرچند که در قیاس تعدادی معاملات در مهرماه کم کردن دارد، ولی میزان رشد قابل توجه است و نشان از شدت گرفتن معاملات در مقایسه با دوره های سال قبل دارد.

قیمت رشد کرد ، معاملات مسکن شدت گرفت

همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده است به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که در مهرماه واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۶.۲ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده است را به خود تخصیص داده شده است داده اند که نسبت به مهرماه سال قبل تا ۵.۳ درصد کم کردن دارد، ولی در برابر سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است است.

در سویی دیگر توزیع معاملات انجام شده است بر حسب مناطق متفاوت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد که از بین مناطق ۲۲ گانه، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۹ درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود تخصیص داده شده است داد. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۱۰.۹ و ۹.۸ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع ۷۴ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده است در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مربوط به ۱۰ منطقه و ۲۶ درصد دیگر مربوط به ۱۲ منطقه دیگر است.

آن طور که بانک مرکزی گزارش داده است حجم معاملات مسکن در مهرماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳۴.۴ درصد رشد دارد، در شهریورماه میزان رشد معاملات مسکن تا ۹

قیمت تا ۸.۷ درصد رشد کرد

همچنین در مهرماه تحولات قیمتی مسکن از این حکایت دارد که میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده است از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران چهار میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به شهریورماه ۰.۷ و در قیاس با مهرماه سال گذشته ۸.۷ درصد زیاد کردن دارد. بیشترین رشد میانگین قیمت در مهرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۷ با ۱۵.۲ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۲ با ۱.۲ درصد تعلق دارد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بیشترین میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده است به منطقه ۱ با حدود ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و کمترین آن با حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ متعلق است که البته در هر دو مورد رشد مشاهده می شود.

قیمت رشد کرد ، معاملات مسکن شدت گرفت

تحولات ۷ ماهه در بازار مسکن

در مجموع در هفت ماهه امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ۹۹ هزار واحد رسیده که در قیاس با هفت ماهه اول سال ۱۳۹۵، ۶.۳ درصد رشد دارد. همچنین در این مدت میانگین قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده است حدود چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که این نیز رشد ۶.۵ درصدی دارد.

آن طور که بانک مرکزی گزارش داده است حجم معاملات مسکن در مهرماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳۴.۴ درصد رشد دارد، در شهریورماه میزان رشد معاملات مسکن تا ۹

تحولات اجاره بها در بازار مسکن

در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در پایتخت کشور عزیزمان ایران تا ۸.۴ درصد و همچنین در کل مناطق شهری تا ۷.۵ درصد زیاد کردن دارد.

قیمت رشد کرد ، معاملات مسکن شدت گرفت

واژه های کلیدی: ایران | معاملات آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

قیمت رشد کرد ، معاملات مسکن شدت گرفت

قیمت رشد کرد ، معاملات مسکن شدت گرفت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz