ميزان كردن پنیر پارمزان گوجه فرنگی چغاله بادام

ميزان كردن: پنیر پارمزان گوجه فرنگی چغاله بادام گوجه فرنگی مخلوط کن همراه فرنگی حرارت

گت بلاگز اخبار بین الملل احداث دیوار مرزی بین ترکیه و سوریه (عکس)

ترکیه دیوار سه متری در روستای سلف کفرلوسیین در شمال مرز عبوری باب الحاء با سوریه احداث میکند تا جهت حمله نظامی آماده شود.

احداث دیوار مرزی بین ترکیه و سوریه (عکس)

احداث دیوار مرزی بین ترکیه و سوریه (عکس)

عبارات مهم : ترکیه

ترکیه دیوار سه متری در روستای سلف کفرلوسیین در شمال مرز عبوری باب الحاء با سوریه احداث میکند تا جهت حمله نظامی آماده شود.

احداث دیوار مرزی بین ترکیه و سوریه (عکس)

ترکیه دیوار سه متری در روستای سلف کفرلوسیین در شمال مرز عبوری باب الحاء با سوریه احداث میکند تا جهت حمله نظامی آماده شود.

واژه های کلیدی: ترکیه | دیوار | سوریه | حمله نظامی | اخبار بین الملل

احداث دیوار مرزی بین ترکیه و سوریه (عکس)

احداث دیوار مرزی بین ترکیه و سوریه (عکس)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz