ميزان كردن پنیر پارمزان گوجه فرنگی چغاله بادام

ميزان كردن: پنیر پارمزان گوجه فرنگی چغاله بادام گوجه فرنگی مخلوط کن همراه فرنگی حرارت

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی کادرسازی سیاسی نشود، در آینده با بحران روبرو می‌شویم / عارف

جریان اصلاحات اشتباهات را با شهامت می‌پذیرد | احزاب از توانمندسازی جوانان غافل شده‌اند

کادرسازی سیاسی نشود، در آینده با بحران روبرو می‌شویم / عارف

عارف:کادرسازی سیاسی نشود، در آینده با بحران روبرو می شویم

عبارات مهم : سیاسی

جریان اصلاحات اشتباهات را با شهامت می پذیرد | احزاب از توانمندسازی جوانان غافل شده است اند

محمدرضا عارف می گوید: قطعا همه احزاب و نهادها باید مهمترین مسئله خود را کادرسازی بدانند چراکه ما اگر به همین روال بخواهیم پیش برویم قطعا در چندسال آینده با یک بحران روبه رو خواهیم شد.

کادرسازی سیاسی نشود، در آینده با بحران روبرو می‌شویم / عارف

محمدرضا عارف مدیر فراکسیون امید مجلس و مدیر بنیاد امید ایرانیان راجع به وظیفه احزاب در کادرسازی و وارد کردن نیروی جوان به عرصه سیاسی به خبرآنلاین گفت: قطعا این وظیفه مسلم احزاب است و از این منظر ما با یک کم کاری مواجه هستیم.

او گفت: این کم کاری از این بابت است که ابتدا احزاب از توانمندسازی جوانان در مرحله نخست غافل شدند و در گام بعدی نیز نسبت به معرفی آنها نیز کم کاری صورت گرفت این یکی از جدترین مباحث مغفول مانده در دو دهه گذشته است.

جریان اصلاحات اشتباهات را با شهامت می‌پذیرد | احزاب از توانمندسازی جوانان غافل شده‌اند

عارف تشریح کرد: اینکه جوانان بتوانند وارد عرصه شوند یکی از دغدغه هایی بود که در دهه 90 به صورت جدی آن را پیگیری کردیم و در بنیاد امید که می توان گفت زیاد یک اتاق فکر است تا یک حزب اولویت را به توانمندسازی جوانان دادیم که البته هنوز در این زمینه موفق نشدیم و امیدواریم با کار جدی تر و زیاد بتوانیم این امر را محقق کنیم.

رئیس فراکسیون امید راجع به اینکه آیا وقت تعریف عنوان «بازنشستگی سیاسی» فرا نرسیده است؟ اینکه احزاب جهت معرفی نیروی تازه گام بردارند، گفت: قطعا همه احزاب و نهادها باید مهمترین مسئله خود را کادرسازی بدانند چراکه ما اگر به همین روال بخواهیم پیش برویم قطعا در چندسال آینده با یک بحران روبه رو خواهیم شد لذا باید تمام همت احزاب معطوف به کادرسازی و توانمندسازی جوانان باشد.

محمدرضا عارف راجع به راهکارهای اصلاحی جریان اصلاحات جهت انتخابات مجلس سال 98 و برطرف نواقص استراتژی که در انتخابات مجلس دهم به کار گرفته شده است بود گفت: این عنوان یک روش است و نمی توان به طور خلاصه آن را تشریح کرد، ما اصلاح طلبان قطعا خودمان را اصلاح خواهیم کرد و هرجایی ایراد و اشکالاتی داشته باشد با شهامت آنها را می پذیریم و خود را اصلاح می کنیم؛ یادمان نرود ما اصلاح طلبیم و و اصلاح را باید از خودمان شروع کنیم.

کادرسازی سیاسی نشود، در آینده با بحران روبرو می‌شویم / عارف

اخبار سیاسی – خبرانلاین

واژه های کلیدی: سیاسی | جوانان | محمدرضا | اصلاح طلب | سال آینده | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz