ميزان كردن پنیر پارمزان گوجه فرنگی چغاله بادام

ميزان كردن: پنیر پارمزان گوجه فرنگی چغاله بادام گوجه فرنگی مخلوط کن همراه فرنگی حرارت

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ارزیابی نحوه رشد الماس‌های مصنوعی

محققان دانشگاه استنفورد جهت نخستین بار توانستند نحوه رشد الماس‌های مصنوعی را در سطح اتمی ارزیابی کنند.

ارزیابی نحوه رشد الماس‌های مصنوعی

ارزیابی نحوه رشد الماس های مصنوعی

عبارات مهم : انرژی

محققان دانشگاه استنفورد جهت نخستین بار توانستند نحوه رشد الماس های مصنوعی را در سطح اتمی ارزیابی کنند.

به گزارش ایرنا؛فرآیند هسته زایی یکی از محورهای مهم علم مواد است و در هر کتاب مرجعی در این حوزه یک فرمول و نظریه جهت توضیح چگونگی وقوع این فرآیند آمده هست. ولی صرف نظر از به کارگیری وسیع این فرآیند، نظریه مبنای آن هیچگاه به طور تجربی مورد بررسی قرار نگرفته هست، لیکن مشاهده شروع رشد یک کریستال در مقیاس اتمی، بسیار سخت است.

در این تحقیقات، محققان با استفاده از تکنیک رسوب شیمیایی فاز بخار اقدام به رشد دادن الماس کردند. جهت این منظور الماس را به قطعات بسیار کوچک تبدیل و از این قطعات به عنوان هسته اولیه استفاده کردند. در مرحله بعد این قطعات بسیار کوچک در مجاورت پلاسمای متشکل از هیدروژن و کربن قرار گرفتند تا در اطراف هسته کریستالی تشکیل شود که توانایی مشاهده با میکروسکوپ را دارد.

ارزیابی نحوه رشد الماس‌های مصنوعی

در این مطالعه مشخص شد هسته هایی که حداقل دارای 26 اتم کربن هستند، توانایی رشد الماس را دارند. همچنین محققان توانستند انرژی فعال سازی ذرات الماس را به دقت محاسبه کنند. این انرژی مانند سد عظیمی عمل می کند که اتم های کربن قادر به عبور از آن نیستند و جهت عبور از این سد باید انرژی آنها بیش از انرژی فعال سازی باشد.

نتایج این تحقیقات دانش مورد نیاز جهت تولید و استفاده عملی از نانومواد مبتنی بر الماس را در اختیار محققان قرار می دهد.

محققان دانشگاه استنفورد جهت نخستین بار توانستند نحوه رشد الماس‌های مصنوعی را در سطح اتمی ارزیابی کنند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: انرژی | قطعات | محققان | تحقیقات | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz